วีดีโอทั้งหมด

video
play
ระเบียบการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่เพื่อไถ่ถอนจากขายฝากก่อนครบกำหนด
video
play
ระยะเวลาในการทำขายฝาก
video
play
ไถ่ถอนขายฝากก่อนครบกำหนด ต้องวางทรัพย์จำนวนเท่าไหร่
video
play
วางสินไถ่ที่สำนักงานที่ดิน ปลอดภัยแน่นอน เงินไม่หาย ทรัพย์สินได้คืน